Formació online

El consum de tabac és la principal causa de pèrdua de salut i de mort prematura en els països desenvolupats.
Malgrat la seva magnitud, l'epidèmia tabàquica pot ser controlada aplicant mesures politico-sanitàries entre les quals s'inclouen els programes de cessació tabàquica. 

Diferents estudis han demostrat l'efectivitat de les intervencions per deixar de fumar i com aquestes ajuden a disminuir la morbimortalitat i millorar la salut de la població.

La Xarxa ofereix el curs de formació online "Intervenció breu en tabaquisme" que proporciona les habilitats i eines bàsiques i essencials sobre l’epidemiologia del tabac i l’abordatge del tabaquisme. 

Aquest curs va dirigit a tots els professionals de l'àmbit sanitari,ja que haurien de tenir aquests coneixements a fi d’intervenir efectivament en els pacients fumadors. 

El curs és de nivell bàsic, sent recomanable la seva realització per a poder assistir als cursos presencials que organitza la Xarxa.

Podeu descarregar-vos el tríptic informatiu [AQUÍ]
 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

                                                                  Guia per inscriure diversos alumnes

Edicions previstes per l'any 2018

Edició n13: 26 febrer-26 març 2018
Edició n14: 23 d'abril-23 de maig 2018
Edició n15: 1 d'octubre-1 de novembre 2018 - Matrícula oberta a partir del 17 de setembre
Edició n16: 19 de novembre-19 de desembre 2018

Curs creat per la Xarxa Catalana d'Hospitals Sense Fum en col·laboració amb l'Institut Català d'Oncologia i la Unió Consorci Formació.

Veure llistat de formacions